פתרון בעיות צלילות המים בג'קוזי

בעיות ופתרונות למים ירוקים/עכורים


בעיות ופתרונות למים ירוקים/עכוריםבעיות
הסיבות לכךהפתרונות

מים אפורים
•פילטר מלוכלך בג'קוזי
•הפרזה בשמנים / חומר אורגני/חומרים לג'קוזי
•חיטוי לא תקין.
•חלקיקים מושעים / חומר אורגני
•מים בג'קוזי משומשים או ישנים.
•מים חדשים ונקיים
•שוק לג'קוזי ספא עם חיטוי.
•הוספת חומרי ניקוי וחיטוי לג'קוזי
•התאמת PH ו/או אלקליניטי לטווח המומלץ.
•הפעלת משאבת סילון וניקיון הפילטר.
•לנקז ולמלא מחדש את הג'קוזי

ריח מים
•עודף חומרים אורגנים במי הג'קוזי
•חיטוי לא תקין
•PH נמוך
שוק לג'קוזי עם חיטוי
•הוספת חומרי ניקוי וחיטוי
•לאזן את ה-PH לטווח המומלץ לפי מדיד

ריח כלור
•רמת הכלור בג'קוזי גבוהה
•PH נמוך
•שוק לספא עם חיטוי
•לאזן את ה-PH לטווח המומלץ

ריח מעופש
•חיידקים או צמיחת אצות•שוק לספא עם חיטוי - אם הבעיה גלויה או מתמשכת, לנקז, לנקות ולמלא את הספא

הצטברות אורגנית / טבעת
לכלוך סביב הספא
•הצטברות של שמנים ולכלוך•לנגב את הלכלוך עם מטלית נקייה – אם הלכלוך חמור, להשתמש במנקה ספא כדי להסיר את הלכלוך ולמלא את הג'קוזיג'קוזי

אצות
• PH גבוה
•רמת חיטוי נמוכה
•שוק לספא עם חיטוי והתאמת PH
•שוק לספא עם חיטוי ולאזן את רמת החיטוי

גירוי בעיניים
•PH נמוך
•רמת חיטוי נמוכה
• איזון PH
•שוק לג'קוזי עם חיטוי ולאזן את רמת החיטוי

גירוי בעור/ פריחה
•מים לא סניטריים
•רמת כלור חופשית- מעל 5 PPM
•שוק לגקוזי עם חיטוי ולאזן את רמת החיטוי
•להתיר לרמת הכלור החופשית לרדת מתחת ל5 PPM לפני השימוש בספא.

כתמים
• אלקליניטי ו/או PH נמוך מדי

•רמת ברזל גבוהה או נחושת במקור המים
•התאמה כוללת של אלקליניטי ו/או PH
•להשתמש בחומרי ניקוי ספא המעכבים את הצטברות הכתמים

קנה מידה
•תכולת סידן גבוהה במים - Alkalinity ו- PH גבוהים מדי•התאם את כמות הAlkalinity הכוללת ואת PH - אם קנה המידה דורש הסרה, יש לנקז את הספא, לקרצף את קנה המידה, למלא את הספא ולאזן את המים.

מים אפורים
•פילטר מלוכלך
•הפרזה בשמנים / חומר אורגני.
•חיטוי לא תקין.
•חלקיקים מושעים / חומר אורגני
מים משומשים או ישנים.
•מים נקיים
•שוק לג'קוזי ספא עם חיטוי.
•הוספת חומרי ניקוי וחיטוי.
• התאמת PH ו/או אלקליניטי לטווח המומלץ.
•הפעלת משאבת סילון ולנקות מסנן.
•לנקז ולמלא מחדש את הספא


למידע נוסף, השאירו פרטים: